Adobe autorizovani kursevi

Kompletan spisak kurseva koje držim, plan i program kurseva, kao i cenovnik, možete naći na web sajtu: internetkursevi.com.

Takođe, tu ćete naći informacije i o još nekim kursevima koji Vas mogu zanimati.

Comments are closed.